Niezalogowany
zmień rozmiar:

Kryteria rekrutacyjne

KRYTERIA NABORU DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Lp.

Kryteria

Sposób dokumentowania

Liczba punktów

1.

Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.

oświadczenie na wniosku o przyjęcie
do szkoły

20

2.

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.

oświadczenie na wniosku o przyjęcie
do szkoły

10

3.

W obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

oświadczenie na wniosku o przyjęcie
do szkoły

5


Rekrutacja ID: 128; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 477;