Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły

Adres: Lipnicka 226
43-305 Bielsko-Biała
pokaż na mapie
Dyrektor: Iza Laszczak
Strona WWW: http://www.sp13bielsko.pl/
E-mail: sp13@cuw.bielsko-biala.pl
Telefon: 33 814-35-04

Opis oferty:
Oferta::

Szkoła ​Podstawowa nr 13 w Bielsku-Białej jest szkołą z wieloletnią tradycją. Uczy się w niej 663 uczniów w 30 oddziałach. Czas nauki klas I-III odbywa się dwuzmianowo. I zmiana od 8:00 do 11:25 lub 12:25, II zmiana od 11:45 do 15:55 lub 16:45. Klasy IV - VIII jednozmianowo. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom - teren jest ogrodzony, korytarze szkolne monitorowane. Wejście do szkoły jest kontrolowane. Zajęcia klas młodszych prowadzone są w odrębnej części szkoły.
Szkoła zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która stosuje nowoczesne metody i formy podczas pracy z uczniem, opiekę pedagoga i pielęgniarki szkolnej. Szkoła rozwija i wspiera uzdolnienia uczniów, stara się zapewnić każdemu dziecku najlepsze warunki samorealizacji i osiągnięcia sukcesu. W szkole prowadzone są zajęcia wspierające zarówno rozwój ucznia, jak i wyrównujące szanse edukacyjne. Są to: koła zainteresowań ( m.in. matematyczne, językowe, dziennikarskie, ekologiczne, pływackie, szachowe, fotograficzne, biblijne, czytelnicze, muzyczne, plastyczne, SKKT, piłka koszykowa, nożna, ręczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna.
Uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej w godzinach 7:00-17:00.
W szkole znajduje się biblioteka z centrum multimedialnym i czytelnia, pracownia komputerowa, stołówka (catering), gdzie uczniowie mają możliwość zjedzenia obiadu.
W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski, dzięki któremu uczniowie współtworzą życie szkoły.
Szkoła posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne. W klasach młodszych przystosowane zarówno do nauki, jak i do zabawy. We wszystkich salach lekcyjnych znajdują się telewizory i sprzęt DVD, a w ośmiu salach dodatkowo tablice multimedialne z dostępem do internetu. Posiadamy bardzo dobrą bazę sportową: dużą salę gimnastyczną oraz salkę do zajęć ruchowych w klasach I-III i gimnastyki korekcyjnej, basen - każda klasa w ramach zajęć wychowania fizycznego spędza jedną godzinę lekcyjną w tygodniu w basenie. Na terenie szkoły znajduje się również wielofunkcyjne boisko oraz nowoczesny plac zabaw dla uczniów klas I-III, powstały w ramach rządowego programu "Radosna szkoła".
W szkole prowadzone są zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne, w ramach których uczniowie biorą udział w różnych warsztatach, wyjściach, spotkaniach ze znanymi osobami.
Szkoła bierze udział w różnych projektach m.in. "Szklanka mleka", "Owoce i warzywa w szkole", "Pola Nadziei".
Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminach kończących szkołę podstawową, chętnie biorą udział w różnych konkursach zajmując czołowe lokaty.
Rodzice mają możliwość sprawdzenia wyników w nauce i zachowaniu swoich dzieci poprzez funkcjonujący dziennik elektroniczny.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
ODDZIAŁY OGÓLNODOSTĘPNE Planowana liczba klas pierwszych 3 64

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 128; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 477;