Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego

Adres: Pocztowa 28a
43-309 Bielsko-Biała
pokaż na mapie
Dyrektor: Małgorzata Kubas
Strona WWW: http://www.szkola25.pl
E-mail: sp25@cuw.bielsko-biala.pl
Telefon: 33 816-49-65

Opis oferty:


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 im. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ
znajduje się w południowej części miasta, w dzielnicy Mikuszowice Śląskie.

Wokół szkoły przebiegają szlaki turystyczne prowadzące na Kozią Górę, Dębowiec, Szyndzielnię.  Walory środowiska wykorzystujemy w pracy z dziećmi organizując gry i zabawy w terenie, spacery, wyjścia na szkolny plac zabaw i boisko.


DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA

Wspomagamy rozwój ucznia zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zapewniamy uczniom odpowiednie warunki do nauki i uzyskiwanie dobrych wyników egzaminów zewnętrznych. 
Dzieci w naszej szkole czują się dobrze i bezpiecznie. Wychowanie służy rozwijaniu poczucia odpowiedzialności oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Uświadamiamy uczniom, że wspólnoty takie jak rodzina, środowisko lokalne i Ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu człowieka i każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki. Uczymy kultury, szacunku, tolerancji, wiary we własne możliwości oraz odpowiedzialności.

Realizując Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoła zapewnia warunki niezbędne do wszechstronnego rozwoju ucznia, do wypełnienia obowiązków w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości i wolności.                                                                                                                                                


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
 • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wykorzystaniem aktywnych metod i form pracy;
 • Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 1-8, min.: zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania matematyczne, językowe, informatyczne, przyrodniczo-ekologiczne, sportowe, muzyczne i plastyczne;
 • Konkursy o różnorodnej tematyce;
 • Udział w miejskich imprezach artystycznych i sportowych;
 • Wyjścia do teatrów, kin, muzeów oraz wyjazdy na wycieczki;
 • Szkolenia dla dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w ramach akcji "Ratujemy i uczymy ratować";
 • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej we współpracy z Bielskim Szkolnym Ośrodkiem Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej;
 • Wyjazdy na basen w ramach programu "Nauka pływania".

DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA
 • Opieka szkolnego pedagoga;
 • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach od 6:30 - 17:00;
 • Możliwość korzystania z obiadów gotowanych w szkole.

Oferta::

BAZA SZKOŁY
 • Sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne (m. in. tablice interaktywne);
 • Dwie pracownie komputerowe;
 • Biblioteka wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej;
 • Szkolny plac zabaw, wielofunkcyjne boisko sportowe;
 • Sala gimnastyczna;
 • Salka do gimnastyki korekcyjnej oraz salka do tenisa stołowego;
 • Miejsce zabaw wyposażone w ramach programu "Radosna Szkoła";
 • Świetlica szkolna;
 • Stołówka.

PRZEDSIĘWZIĘCIA PROFILAKTYCZNE
 • Spójrz inaczej
 • Rozumiem siebie, rozumiem innych
 • Trening Zastępowania Agresji (TZA)
 • Moje miasto bez elektrośmieci
 • W krainie prądu elektrycznego


REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW

 • Pracownie komputerowe dla szkół
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
 • Monitoring wizyjny dla szkół
 • Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy
 • Radosna Szkoła
 • Fabryka Wiedzy i Umiejętności
 • Indywidualizacja procesu nauczania
 • Laboratoria Przyszłości
 • Szkolne place zabaw
 • Bielsko-Biała Chroni Klimat
 • Owoce w szkole

UDZIAŁ W AKCJACH

 • Pola Nadziei
 • Choinka Nadziei
 • Góra Grosza

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bielsku-Białej
 • Dom Kultury” Olszówka”
 • Parafia p.w. NMP Królowej Świata w Bielsku-Białej
 • Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
 • Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej
 • Komenda Miejska Policji Wydział Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Mikuszowicach Śląskich
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
ODDZIAŁY OGÓLNODOSTĘPNE Planowana liczba klas pierwszych: 3 44

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 128; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 477;