Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo !

Zakończył się etap wprowadzania wniosków w systemie na stronie sp-bielsko-biala.nabory.pl.Zgodnie z harmonogramem,
22 kwietnia 2022 roku o godzinie 15.00,otrzymacie Państwo informację dotyczącą zakwalifikowania się kandydata do szkoły podstawowej. Informacja będzie dostępna po zalogowaniu się  do systemu. W związku z zagrożeniem epidemicznym zachęcamy
do korzystania z systemu i sprawdzenia wyników wyłącznie tą drogą.

 

W terminie od 25 kwietnia godz. 9.00 do 29 kwietnia 2022 roku godz. 15.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej, do której w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostało zakwalifikowane dziecko. W tym celu, proszę postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 

1)   We wskazanym terminie zalogować się do wniosku na stronie sp-bielsko-biala.nabory.pl
2)    Przejść do Podsumowania – wybór zakładki po lewej stronie.
3)    Po przeczytaniu komunikatu oraz podjęciu decyzji dotyczącej akceptacji  wskazanej szkoły, kliknąć  w pole,,Kliknij tutaj
aby potwierdzić wolę przyjęcia do placówki SZKOŁA PODSTAWOWA NR…”.

4)   Następnie pojawi się ponowne pytanie ,,Czy potwierdzasz wolę uczęszczania do placówki?” – w celu ostatecznego potwierdzenia swojej decyzji, proszę wybrać TAK.

 

Tak dokonana operacja w systemie gwarantuje Państwu prawidłowe potwierdzenie woli.

W szczególnych przypadkach, w sytuacji pojawienia się problemów z potwierdzeniem woli, należy niezwłocznie
skontaktować się ze szkołą podstawową, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Numery telefonów
do szkół podstawowych dostępne są pod adresem

https://eduportal.bielsko.pl/placowki_oswiatowe

 


Rekrutacja ID: 128; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 475;