Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram rekrutacji

 

 HARMONOGRAM DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
I UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

Otwarcie strony naborowej dla rodziców/opiekunów prawnych (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą szkoły podstawowej i procedurą rekrutacji, wypełnianie, drukowanie wniosku).

7 marca
godz. 9.00

6 kwietnia godz. 15.00

1 czerwca  godz. 9.00

10 czerwca

 godz. 15.00

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) z wyjątkiem kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

7 marca
godz. 9.00

6 kwietnia godz. 15.00

1 czerwca  godz. 9.00

10 czerwca

 godz. 15.00

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

7 marca
godz. 9.00

18 marca
godz. 15.00

1 czerwca  godz. 9.00

7 czerwca godz. 15.00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego.

25 marca godz. 16.00

10 czerwca godz. 16.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

30 marca godz. 15.00

13 czerwca godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (ewentualne uzupełnienie braków formalnych).

7 marca
godz. 9.00

14 kwietnia godz. 15.00

1 czerwca godz. 9.00

11 czerwca godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

22 kwietnia godz. 15.00

15 czerwca godz. 15.00

Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

25 kwietnia godz. 9.00

29 kwietnia godz. 15.00

20 czerwca godz. 9.00

23 czerwca godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

4 maja godz.15.00

24 czerwca godz. 15.00
Dokumenty do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2476.2020.ES PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała


Rekrutacja ID: 128; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 477;