Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej

Adres: Antoniego Osuchowskiego 8
43-300 Bielsko-Biała
pokaż na mapie
Dyrektor: Jolanta Skrbeńska-Wilczek
Strona WWW: http://www.sp3bb.pl/
E-mail: sp3@cuw.bielsko-biala.pl
Telefon: 33 812-44-37

Opis oferty:


Szkoła mieści się w centrum miasta w dwóch przestrzennych budynkach. Pierwszy z nich zlokalizowany przy ul. Osuchowskiego 8, jest przeznaczony dla uczniów klas młodszych (I-V) natomiast w drugim budynku mieszczącym się przy ul. Asnyka 30, uczą się uczniowie klas starszych (VI-VIII). Szkoła posiada nowoczesne, dobrze wyposażone sale lekcyjne. Każdy  budynek posiada sale gimnastyczne i sale rekreacyjne. Szkoły otoczone są zielenią, a na ich terenach znajdują się nowoczesne boiska wielofunkcyjne.
Zapraszamy do linku :   youtu.be/VEtgDH6_aHwOferta::
Szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania, potwierdzony wynikami egzaminów zewnętrznych oraz skuteczność oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych.

Lekcje toczą się w systemie jednozmianowym.

Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, która nie tylko zapewnia im opiekę do późnych godzin popołudniowych, ale także dba o ich rozwój. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie "uczą się jak się uczyć". przygotowując się do zajęć szkolnych pod okiem fachowców, rozwijają swoje zainteresowania w ramach zajęć plastycznych, tanecznych, informatycznych, teatralnych. W obu lokalizacjach funkcjonują stołówki szkolne gwarantujące pyszne, ciepłe posiłki przygotowane na miejscu i sklepiki  ze zdrowymi przekąskami.

Od wielu lat wdrażamy różnorodne innowacje pedagogiczne między innymi w zakresie kształcenia matematycznego, których celem jest wzmocnienie efektów kształcenia, rozwijanie zadatków uzdolnień matematycznych u najmłodszych uczniów poprzez wykorzystanie zabaw i gier matematycznych oraz przygotowanie uczniów do wykorzystania sprawności matematycznych w różnych sytuacjach życiowych.

W szkole uczniowie mogą korzystać z dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego lub włoskiego. Realizujemy też systemowe doskonalenie umiejętności językowych, poprzez uruchamianie kół języka angielskiego na każdym poziomie kształcenia.

Proponujemy uczniom różnorodną i atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych. Corocznie prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania (m.in. koła przedmiotowe, sekcje sportowe, szachowe, piłkarskie, siatkowe, koła artystyczne, taneczne, plastyczne, teatralne) oraz przygotowujące do egzaminu zewnętrznego.

Zapewniamy pomoc psychologiczno - pedagogiczną:
  • zajęcia z pedagogiem
  • zajęcia z psychologiem
  • zajęcia z logopedą
  • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
  • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
  • zajęcia doskonalące kompetencje emocjonalno - społeczne
Prowadzimy zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także profilaktyczne, zgodne z Programem wychowawczo-profilaktycznym uwzględniającym zdiagnozowane potrzeby uczniów.

W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne, Szkolne Koło PCK.
Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami na terenie miasta między innymi z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej, Fundacją Arka, Książnicą Beskidzką oraz z  ZHP (spośród naszych uczniów rekrutuje drużyna zuchowa i harcerska).

Nauczyciele naszej szkoły to osoby otwarte, kompetentne, posiadające kwalifikacje pozwalające na wspomaganie rozwoju ucznia w wielu zakresach.

CZEKAMY NA NASZYCH  NOWYCH UCZNIÓW.
Zapraszamy pod adres : http://www.sp3bb.pl
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
ODDZIAŁY OGÓLNODOSTĘPNE planowane utworzenie 3 klas pierwszych 60

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 128; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 477;