Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki

Adres: Józefa Piłsudskiego 47
43-300 Bielsko-Biała
pokaż na mapie
Dyrektor: Grażyna Markowska
Strona WWW: http://www.sp9bielsko.szkolnastrona.pl/
E-mail: sp9@cuw.bielsko-biala.pl
Telefon: 33 812-26-12

Opis oferty:


  Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej ma dwie lokalizacje - przy ul. Józefa Piłsudskiego 47 i przy ul. Władysława Broniewskiego 23. 

Pierwsza z nich to pięknie odrestaurowany, zabytkowy budynek zlokalizowany w samym centrum miasta. Wokół szkoły znajduje się rozległy park, który sąsiaduje z boiskiem i parkingiem. Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe - na parterze usytuowana jest biblioteka, nowoczesna hala sportowa, sala gimnastyczna oraz Przedszkole nr 15.  Na pierwszym piętrze mieszczą się sale lekcyjne klas młodszych (I-IV). Starsze dzieci (klasy V-VIII) uczą się na drugim piętrze, gdzie znajdują się m. in. utworzona dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach "Zielona Pracownia" oraz sfinansowana z Budżetu Obywatelskiego pracownia językowa - "Bliżej Europy". 

Drugi budynek również charakteryzuje się bardzo dobrymi warunkami lokalowymi, a sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne. 

Oferta::

Szkoła zapewnia:
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, 
 • opiekę świetlicy szkolnej z podziałem na grupy wiekowe w godzinach od 6.30 do 17.00 (godziny pracy świetlicy zależą od zapotrzebowania rodziców na dany rok szkolny), w ramach której organizowane są różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
 • dla klas pierwszych naukę w systemie jednozmianowym, w godz. od 8.00 do 12.30,
 • przestronne sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne i pomoce dydaktyczne, które umożliwiają wszechstronny rozwój dziecka (pussy, gry edukacyjne, ozdoby)
 • indywidualne szafki dla każdego ucznia klas I-III,
 • bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego,
 • naukę języka angielskiego w dobrze wyposażonej pracowni językowej,
 • zajęcia sportowe w nowoczesnej hali gimnastycznej,
 • bezpłatną opiekę specjalistów - logopedy, psychologa i pedagoga,
 • półkolonie letnie i zimowe,
 • szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych (korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, matematyczne, polonistyczne, artystyczne, teatralne, sportowe, muzyczne, turystyczne)
 • zajęcia akrobatyki sportowej prowadzone przez Klub Sportowy "Start",
 • zajęcia z koszykówki prowadzone przez Akademię "Bascet"
 • możliwość odrobienia zadania domowego na terenie szkoły pod opieką nauczycieli świetlicy,
 • zajęcia komputerowe w nowoczesnej pracowni,
 • bezpłatną naukę pływania dla uczniów klas III,
 • indywidualne programy edukacyjne dla uczniów wyjątkowo zdolnych, 
 • opiekę nauczyciela wspomagającego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
 • smaczne obiady,
 • opiekę pielęgniarki szkolnej.

Jednym z priorytetów Szkoły Podstawowej nr 9 jest troska o zdrowie uczniów, dlatego wdrażane są projekty, w ramach których dzieci bezpłatnie otrzymują świeże mleko w kartonie, warzywa i owoce. Szkoła współpracuje z wieloma placówkami kulturalnymi, takimi jak: Teatr Lalek "Banialuka", Bielskie Centrum Kultury, SCK "BEST", Zamek Sułkowskich. Ponadto od lat organizuje cieszące się ogromną popularnością konkursy międzyszkolne. 
        Placówka posiada ogólnopolski certyfikat: "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń", należy do grona Szkół Odkrywców Talentów. Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach zarówno na szczeblu wojewódzki, jak i ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Rokrocznie w Szkole Podstawowej nr 9 wdrażane są innowacje pedagogiczne. Nasza placówka dysponuje nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi boiskami przy obu budynkach szkolnych. 

W bieżącym roku szkolnym wprowadzony będzie nabór do klas pierwszych w obu budynkach.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na szkolnej stronie internetowej: www.sp9bielsko.szkolnastrona.plDostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
ODDZIAŁY OGÓLNODOSTĘPNE PLANOWANA LICZBA KLAS PIERWSZYCH: 3 75

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 128; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 477;