Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jerzego Kukuczki

Adres: Teofila Aleksandra Lenartowicza 17
43-300 Bielsko-Biała
pokaż na mapie
Dyrektor: Aleksandra Pękala
Strona WWW: http://www.sp20bb.na8.pl/
E-mail: sp20@cuw.bielsko-biala.pl
Telefon: 33 816-49-78

Opis oferty:


Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej zaprasza do klasy pierwszej dzieci urodzone w 2015 roku.

Zgodnie z naszą misją staramy się tworzyć szkołę bezpieczną i przyjazną, która umożliwia wszechstronny rozwój uczniów oraz dobrze przygotowuje ich do dalszego kształcenia. Szkoła jest placówką o 55-letniej tradycji. Ma status szkoły publicznej. Posiada nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, trzy pomieszczenia świetlicowe, dużą stołówkę i pracownię komputerową z 24 stanowiskami. Do dyspozycji uczniów jest też biblioteka z bogatym księgozbiorem. Wielkim atutem naszej szkoły są trzy sale gimnastyczne, które pozwalają na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Poza lekcjami, w godzinach 6.30 – 17.00, dzieci mogą korzystać z opieki świetlicowej. Dwudaniowe, smaczne i pożywne obiady przygotowywane są na miejscu przez ajenta stołówki szkolnej. Naszych uczniów otaczamy wszechstronną opieką psychologiczno-pedagogiczną, organizujemy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. W szkole działają 2 gromady zuchowe i 70. Harcerska Drużyna Artystyczna „Wiolinki”. 

Nasza placówka zajmuje spory teren wyposażony w duży plac zabaw dla dzieci oraz boisko wielofunkcyjne. Wszystko to gwarantuje realizację dużej ilości zajęć na świeżym powietrzu i przyjemny wypoczynek podczas przerw międzylekcyjnych. O wysokim poziomie nauczania świadczą wyniki egzaminów ósmoklasistów - zawsze powyżej średniej województwa śląskiego i całego kraju. Przywiązujemy dużą wagę do współpracy z rodzicami, którzy poprzez prężnie działającą Radę Rodziców mają wpływ na codzienne życie szkoły.Oferta::

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy utworzyć 3 klasy pierwsze.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjmowane z urzędu, natomiast dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły biorą udział w rekrutacji według obowiązujących kryteriów.

Zapisy trwają od 7 marca 2022 r. do 6 kwietnia 2022 r. 

Podział na poszczególne klasy zostanie dokonany w ostatnim tygodniu sierpnia. 

Klasy I - IV uczą się w systemie dwuzmianowym - naprzemiennie na pierwszą i drugą zmianę. Dwie klasy pierwsze będą miały pierwszą zmianę (od 7.30), a jedna drugą (od 11.10 do 15.50).

Sale lekcyjne klas I-III znajdują się na drugim piętrze.

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
ODDZIAŁ OGÓLNODOSTĘPNY 3 klasy pierwsze 46

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 128; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 477;