Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza

Adres: Złoty Potok 7
43-300 Bielsko-Biała
pokaż na mapie
Dyrektor: Grażyna Proch
Strona WWW: http://sp26bielsko.pl/
E-mail: sp26@cuw.bielsko-biala.pl
Telefon: 33 816-49-85

Opis oferty:Szkoła Podstawowa nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza
to bez wątpienia jedna z najpiękniej położonych placówek edukacyjnych w Bielsku - Białej. Pobliskie szlaki górskie, szumiący las oraz pięknie zagospodarowany teren zielony (wielorakość drzew, krzewów oraz kwitnące w lecie kwiaty) są atutem i atrakcją tego miejsca. Szkoła usytuowana jest w centrum dzielnicy Straconka, która jest zaciszna i przede wszystkim bezpieczna.
Przez absolwentów, uczniów i ich rodziców określana jest jako "kameralna i przyjazna".
Szkoła posiada ponad stuletnią tradycję. Infrastruktura to zespół trzech połączonych ze sobą budynków. Do użytku uczniów pozostają klasy usytuowane w dwóch budynkach oraz nowoczesna sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym oraz salką korekcyjna. Uczniowie bez konieczności wychodzenia na zewnątrz mogą przemieszczać się po całym obiekcie.
Szkoła zapewnia optymalne warunki do nauki i ogólnego rozwoju. Do dyspozycji uczniów prócz wyposażonych w meble przystosowane dla uczniów  sal lekcyjnych pozostają pracownia informatyczna, biblioteka, gabinet psychologa, pedagoga, stołówka oraz sklepik. 

 

 

 

·       


Oferta::

1. Optymalna liczebność klas pierwszych powoduje poczucie bezpieczeństwa, szybką integrację oraz komfortowe przejście z etapu przedszkolnego do szkolnego.

2. Sale lekcyjne przeznaczone dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej umożliwiają efektywną naukę, połączoną z zabawą i relaksem.

3. Kadra dydaktyczna to zespół oddanych swojej pracy nauczycieli z pasją, którzy podejmują działania rozwijające swoich uczniów.

4. Rozwijanie indywidualnych pasji i zainteresowań uczniów odbywa się  w ramach zajęć szkolnych, pozalekcyjnych oraz zajęć sportowych.

5. Działające koła zainteresowań: koło muzyczno - wokalne, artystyczno - plastyczne, informatyczne, geograficzno- biologiczne, historyczne, SKS 

6. Szkoła jest wyposażona w monitoring wizyjny obejmujący obiekt zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

7. Sale wyposażone są  w nowoczesny sprzęt (projektory, laptopy, tablice i monitory multimedialne) umożliwiający prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej. 

8. Wdrożony został nowy wymiar edukacji, która sprzyja przyjaznej sprzyjającej uczniom atmosferze - szkoła bez dzwonków.

9. Świetlica zapewnia opiekę od godz. 6.30 - 16.30 

10. Obiady dostarczane są przez Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku - Białej 

11.  Szkoła systematycznie uczestniczy w  w wielu projektach unijnych, z których pozyskano fundusze na sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz dodatkowe godziny zajęć pozalekcyjnych. 

12. Zajęcia wychowania fizycznego realizowane są w pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Do dyspozycji uczniów jest profesjonalne zaplecze sanitarne. 

13. W ramach pomocy uczniom oraz ich rodzicom prowadzona jest systematyczne pomoc psychologa, pedagoga szkolnego, logopedy oraz nauczycieli wspomagających. 
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 Planowana liczba klas - 2 46

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 128; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 477;