Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Janusza Kusocińskiego

Adres: Zofii Kossak-Szczuckiej 19
43-300 Bielsko-Biała
pokaż na mapie
Dyrektor: Edyta Helfer
Strona WWW: http://sp27bielsko.edupage.org/
E-mail: sp27@cuw.bielsko-biala.pl
Telefon: 33 815-83-52

Opis oferty:


Szkoła Podstawowa nr 27 przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 19 istnieje od 1977 roku. Dzieci w naszej szkole uczą się w systemie jednozmianowym. Kadrę buduje zespół ambitnych nauczycieli, systematycznie doskonalących swoje umiejętności.
Nasza placówka posiada nowoczesne wyposażenie. Jesteśmy skomputeryzowani – w każdej sali posiadamy komputery, korzystamy z dziennika elektronicznego, dzięki czemu Rodzice mają łatwy dostęp do ocen i wszelkich informacji o planowanych wydarzeniach.
W ciągu ostatnich lat swojej działalności zdobyliśmy liczne tytuły i sprawności: Szkoła z Klasą, Sprawność Cogito, Super Szkoła, Szkoła Bez Przemocy oraz doświadczenie we współpracy międzynarodowej w ramach projektu Comenius i e-Twinning.
W naszej szkole odbywa się wiele imprez związanych z nauką, kulturą oraz integracją: Dzień Tabliczki Mnożenia, Dzień Liczby Pi, Dzień Kolorów, Dzień Życzliwości, Europejski Dzień Języków, Dzień Regionalny, Dzień Kodowania, nauka programowania, Festiwal Nauki itp. W ramach podnoszenia jakości pracy szkoły na rzecz uczniów i społeczności lokalnej, realizowane są programy własne oraz innowacje pedagogiczne: „Kodowanie Nie Tylko Na Dywanie”, „Pocztówkomania w SP27. Kreatywne podejście do nauki języków obcych poprzez wymianę pocztówek”, dogoterapia (odwiedzają nas psiaki Elmo, Rollo i Fargo, które pomagają uczniom w nauce).
Nawiązaliśmy kontakt z ośrodkami naukowymi, m.in. Uniwersytetem Śląskim (udział w Nocy Biologów) oraz ATH w Bielsku-Białej (udział w inauguracji wystawy Kodeksu Boturini oraz wykładzie). Współpracujemy z placówkami kulturalnymi w Bielsku-Białej. Dbamy także o uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych, zachęcając do udziału w akcjach charytatywnych typu: Pola Nadziei, Klapki dla Gambii, udział w akcji "Szlachetna Paczka" oraz zbiórka do wirtualnej skarbonki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Oferta::

Wyposażenie szkoły:
•    przestrzenne i estetyczne sale lekcyjne, w tym sale wyposażone w tablice multimedialne,
•    dwie pracownie komputerowe,
•    miasteczko rowerowe,
•    gabinet sensoryczny,
•    pełnowymiarowa i mała sala gimnastyczna, siłownia,
•    biblioteka multimedialna,
•    pracownia przyrodnicza, matematyczna, muzyczna i plastyczna,
•    laboratorium językowe z oprzyrządowaniem,
•    gabinet logopedyczny,
•    przestrzennie i ciekawie zaaranżowane korytarze wyposażone w wygodne kanapy oraz gry integracyjne dla dzieci,
•    nowoczesny plac zabaw,
•    wielofunkcyjne boisko sportowe z bieżnią i skokiem w dal,
•    gabinet pielęgniarki,
•    gabinet pedagogów i psychologa,
•    stołówkę szkolną z przygotowywanymi na miejscu obiadami, bufet,
•    ogródek szkolny z ekologiczną aranżacją.
Zapewniamy opiekę świetlicy szkolnej, opiekę pedagogów i psychologa, opiekę pielęgniarki, opiekę logopedy, surdopedagoga, tyflopedagoga oraz nauczycieli współorganizujących proces kształcenia.
Na terenie naszej szkoły organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz korekcyjno-kompensacyjne i emocjonalno-społeczne dla uczniów z trudnościami.
Oferujemy i zapewniamy wysoki poziom nauczania, zajęcia pozalekcyjne, rozwijające pasje i zainteresowania uczniów, m.in.:
•    nauka pływania w klasach drugich,
•    zajęcia z robotyki,
•    zajęcia szachowe,
•    koła przedmiotowe,
•    zajęcia sportowe, SKKT – wyjścia w góry,
•    zajęcia z dogoterapii,
•    zajęcia wokalne,
•    taneczne,
•    artystyczne i plastyczne, 
•    warsztaty rozwijające zainteresowania,
•    spotkania autorskie z artystami, poetami i innymi ciekawymi osobowościami.
Szkolne życie urozmaicają wycieczki, warsztaty, wyjścia na wystawy i koncerty, zabawy i imprezy.  
W okresie ferii zimowych i letnich organizujemy dla naszych uczniów zimowiska i  półkolonie, z szeroką gamą atrakcyjnych form spędzania czasu.
Jesteśmy szkołą przyjazną i nowoczesną, otwartą na potrzeby innych, dbającą o indywidualny rozwój każdego ucznia w zakresie swoich zainteresowań i pasji.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
ODDZIAŁY OGÓLNODOSTĘPNE planowana liczba klas pierwszych: 4 64

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 128; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 477;