Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego

Adres: Doliny Miętusiej 5
43-316 Bielsko-Biała
pokaż na mapie
Dyrektor: Barbara Markiel
Strona WWW: http://sp37.eu/
E-mail: sp37@cuw.bielsko-biala.pl
Telefon: 33 816-31-36

Opis oferty:


Misją Szkoły Podstawowej nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego jest
wychowanie odpowiedzialnego człowieka, który umiejętnie poszukuje
wiedzy, w swoich działaniach jest autentyczny i otwarty, potrafi
kontrolować swoje uczucia i emocje oraz dba o sprawność fizyczną.
Szkoła Podstawowa nr 37 jest obiektem oddanym do użytku pod koniec lat osiemdziesiątych. 

Oferta::
Szkoła dysponuje kadrą pedagogiczną profesjonalnie przygotowaną do realizacji zadań  dydaktyczno – wychowawczych 
i opiekuńczych. 
Uczniowie od kilku lat podczas Egzaminu Ósmoklasisty plasują się na poziomie powyżej średniego. Wielu z nich zdobywa 
laury w olimpiadach i konkursach o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. 
Opieką objęci są zarówno uczniowie zdolni, jak i wymagający pomocy, a rodzice mogą  liczyć na pomoc i wsparcie ze strony 
pedagoga, psychologa i logopedy. 
Sale lekcyjne wyposażone są w stale unowocześniany sprzęt audiowizualny i multimedialny.
Szkoła posiada trzy pracownie komputerowe z dostępem  do Internetu, dwie bogato
wyposażone biblioteki szkolne z Internetowym Centrum Multimedialnym. 
Szkoła ma dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną stale uzupełnianą o nowoczesne pomoce naukowe, również w ramach 
środków uzyskanych z rządowego programu  „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI oraz Projektu Unijnego 
”EKSPERYMENTY I KOMPETENCJE W BIELSKU-BIAŁEJ”. 
Dysponuje również profesjonalnie wyposażonym zapleczem sportowym: halą podzieloną na trzy boiska, salą do zajęć 
gimnastyki korekcyjnej, basenem do nauki pływania dla dzieci klas I - IV. Na terenach przyszkolnych uruchomione zostało 
wielofunkcyjne boisko sportowe. Najmłodsi uczniowie korzystają z nowocześnie przygotowanego i bezpiecznego placu zabaw.
Szkoła posiada tytuły: "SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW" , „SZKOŁY W RUCHU”, SZKOŁY W CHMURZE MICROSOFT” 
oraz certyfikaty  „SZKOŁY Z KLASĄ” i „SZKOŁY Z DOBRĄ ENERGIĄ”. 
Za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski, 
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczył szkołę Medalem "PRO MEMORIA".
Już kolejny rok uczniowie biorą udział w projekcie „CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO”.
Rozwiązania architektoniczne budynku szkolnego pozwalają na wydzielenie najmłodszej grupie wiekowej 
bezpiecznych i przyjaznych  warunków nauki i zabawy. Dzieci z klas I objęte są programem adaptacyjnym. 
Szkoła jest również organizatorem imprez kulturalnych i sportowych o zasięgu międzyszkolnym. 
Uczestniczy w ogólnopolskim programie prozdrowotnym: ”PROGRAM DLA SZKÓŁ" w ramach, którego uczniowie otrzymują 
trzy razy w tygodniu  mleko lub przetwory mleczne oraz świeże owoce i warzywa. 
W ramach prowadzonej edukacji muzycznej, cyklicznie organizowane są dla uczniów lekcje umuzykalniające. 
W okresie wakacji letnich i ferii zimowych odbywają się atrakcyjne półkolonie, a w ciągu roku szkolnego wycieczki dydaktyczne.
Dzieci rodziców pracujących mogą korzystać w godzinach 7.oo – 16.3o z bezpłatnej opieki świetlicy szkolnej. 
W tym czasie wychowawcy świetlicy prowadzą dla uczniów różnorodne zajęcia rozwijające ich uzdolnienia i zainteresowania. 
W stołówce można zakupić, przyrządzane na miejscu przez ajenta, gorące posiłki i zdrowe drugie śniadania. 
Uczniowie mają zapewnioną codzienną opiekę pielęgniarki.
Szkoła proponuje następujące zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań: pierwszej pomocy przedmedycznej, scrabble i gry planszowe, przedmiotowe: 
matematyczne, przyrodniczo-matematyczne, przyrodniczo - ekologiczne, techniczne, plastyczne, informatyczne, języka 
angielskiego,  czytelnicze, artystyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, hula-hop, ceramikę, wokalne, 
muzyczno- taneczne, kulinarne oraz sportowe: basen, ogólnorozwojowe, lekkoatletykę.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
ODDZIAŁY OGÓLNOSTĘPNE planowana liczba oddziałów 4 90

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 128; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 477;