Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. Kazimierza Brodzińskiego

Adres: Kazimierza Brodzińskiego 3
43-300 Bielsko-Biała
pokaż na mapie
Dyrektor: Waldemar Mąka
Strona WWW: http://www.sp6integracja.pl/
E-mail: sp6@cuw.bielsko-biala.pl
Telefon: 33 812-49-35

Opis oferty:


„Szóstka” jest liderem integracji w Polsce. Od trzydziestu lat zajmujemy się integracyjnym systemem kształcenia. Do naszej szkoły zapraszamy dzieci zdrowe i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przez wiele lat wypracowaliśmy skuteczne metody edukacji dla wszystkich naszych uczniów. 

 Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna usytuowana jest na osiedlu Kopernika. Klasy młodsze uczą się w budynku przy ulicy Brodzińskiego 3 – niedaleko Hulanki. Szkoła jest wyremontowana, pozbawiona barier architektonicznych, otoczona terenem zielonym. Posiada nowoczesne, wielofunkcyjne boisko i plac zabaw. 
 
W klasach integracyjnych realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego. W przypadku uczniów niepełnosprawnych realizowane treści są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. W klasach uczy się maksymalnie 20 uczniów, w tym od 3 do 5 to dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (ze względu na autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchową, słuchową, wzrokową lub sprzężoną). W klasach 1-3 pracuje dwóch pedagogów – nauczyciel uczący i wspomagający, a w klasach starszych nauczyciel przedmiotu i współorganizujący kształcenie, który jednocześnie jest wychowawcą.
 
W roku szkolnym 2022-2023 planujemy utworzyć trzy  oddziały integracyjne.  

Oferta::

W szkole Podstawowej nr 6 Integracyjnej dbamy o wszechstronny rozwój naszych uczniów. Dostosowujemy metody pracy do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Wszystkim uczniom oferujemy szereg dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w postaci kółek rozwijających zainteresowania z poszczególnych przedmiotów szkolnych oraz zajęcia artystyczne i rozrywkowe. W klasach młodszych w ramach wychowania fizycznego uczniowie korzystają z bezpłatnych lekcji pływania na basenie. Na lekcjach wychowania fizycznego często stosuje się elementy alternatywne w formie zajęć z elementami ruchu rozwijajacego Weroniki Sherborne, nordic walking, tańca lub bocci. W szkole prężnie działa Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze, oferujące bardzo ciekawe sobotnie wycieczki dla chętnych uczniów. W klasach starszych uczniowie mogą uczestniczyć w ciekawych projektach i wycieczkach edukacyjnych, a na zajęciach fakultatywnych przygotowywać się do konkursów przedmiotowych i egzaminów.

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego korzystają ze zróżnicowanych zajęć rewalidacyjnych, indywidualnie dostosowanych do ich potrzeb i zaleceń wynikających z orzeczenia.

 Proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych wspierają również inne formy pomocy: konsultacje przedmiotowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, zajęcia z tyflopedagogiem, surdopedagogiem, zajęcia terapii ruchowej, trening umiejętności społecznych, zajęcia z psychologiem, terapia pedagogiczna, terapia EEG-Biofeedback, zajęcia integracji sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej.

Dzieci uczą się  w przestronnych salach lekcyjnych wyposażonych w odpowiednie do wieku sprzęty,  tablice interaktywne i szereg pomocy dydaktycznych. Do ich dyspozycji są: sala komputerowa, sale gimnastyczne, salka terapii sensorycznej, biblioteka i wiele gabinetów specjalistycznych. Czas przed lekcjami i po zajęciach uczniowie mogą spędzać w świetlicy szkolnej, która codziennie od 6.45 do 16.30 proponuje zajęcia ruchowe, plastyczne, czytelnicze,  teatralne, muzyczne oraz odrabianie zadań domowych i w miarę możliwości pobyt na świeżym powietrzu.

Zapraszamy na:

 nasza stronę internetową www.sp6integracja.pl 

 szkolnego facebooka  https://www.facebook.com/szkolainnanizwszystkie
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
WOLNE MIEJSCA Liczba miejsc w oddziałach integracyjnych 45

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 128; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 477;