Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa Nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja

Adres: Plac Marcina Lutra 7
43-300 Bielsko-Biała
pokaż na mapie
Dyrektor: Grażyna Lorek
Strona WWW: http://sp2.rejbb.pl
E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl
Telefon: 33 812 44 96

Opis oferty:


Szkoła Podstawowa nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja to placówka publiczna prowadzona przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja w Bielsku-Białej. Powstała 1 września 2001 roku. W tym roku szkolnym obchodzi Jubileusz 20-lecia.

W szkole obowiązuje jednozmianowy system nauczania, co oznacza iż wszyscy uczniowie rozpoczynają zajęcia od rana.

Od 2017 roku szkoła mieści się w dwóch sąsiadujących budynkach. W budynku A na Placu Marcina Lutra 7 uczą się młodsi uczniowie z klas 1-4 oraz dzieci z oddziału przedszkolnego, tam też mieści się biblioteka, świetlica, gabinety dyrekcji oraz sekretariat. Na Placu Marcina Lutra 8, czyli w budynku B, prowadzone są lekcje dla klas starszych (5-8). Tam też mieszczą się specjalistyczne pracownie, m.in. chemiczna, fizyczna czy geograficzno-biologiczna.

Szkoła Podstawowa nr 2 jest położona w centrum miasta, co stwarza możliwość współpracy z licznymi instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi. Nasi uczniowie dobrze znają Teatr Lalek Banialuka, Zamek Sułkowskich, Kubiszówkę, BWA czy BCK.

***

Nasi uczniowie mówią, że miła i otwarta atmosfera w „Dwójce” sprzyja nauce. Podkreślają, że w naszej szkole można uczyć się w ciekawy i niebanalny sposób, nie tylko na lekcjach, ale także dodatkowych zajęciach, które pomagają im rozwijać swoje talenty i pogłębiać zainteresowania, dowiadywać się więcej i więcej o otaczającym świecie.
 
„Dwójka” stawia na kreatywność uczniów, stwarza warunki, by zdobywali wiedzę w różnorodny sposób, ale przede wszystkim rozbudza ich ciekawość.
 
W naszej szkole każdy uczeń może odkryć, co mu w duszy gra – czy jest to bardziej piłka nożna, teatr czy muzyka. Organizujemy wiele ciekawych zajęć dodatkowych: plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe, turystyczne, koła przedmiotowe, zajęcia z robotyki.
 
„Dwójka” uczy życia w społeczeństwie, postaw obywatelskich, odpowiedzialności, wspólnego działania. Uczniowie mają okazję do dyskutowania czy wystąpień publicznych, ćwiczą logiczne myślenie, pamięć, kreatywność.
 
Nauczyciele towarzyszą uczniom w tej drodze, są świadkami ich dorastania i dojrzewania. Ich rola polega nie tylko na uczeniu danego przedmiotu, ale każdy z nauczycieli wychowuje i przygotowuje do życia – bywa powiernikiem, przewodnikiem, mediatorem, motywatorem. Uczniowie w „Dwójce” utrwalają i stosują zasady kultury i szacunku wobec drugiego człowieka, uczą się pracowitości i wytrwałości.
 
Nasi uczniowie biorą udział w licznych przeglądach i konkursach, nierzadko osiągając sukcesy na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim czy nawet międzynarodowym. Nasi absolwenci dostają się do najlepszych szkół w Bielsku-Białej.
 

Oferta::

Szkoła zapewnia:

 • zdobycie rzetelnej wiedzy i przygotowanie do dalszego kształcenia,
 • korzystne warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • możliwość rozwijania zdolności twórczych.

Szkoła posiada:

 • 28 przestronnych sal lekcyjnych,
 • 2 stacjonarne pracownie komputerowe,
 • prawie wszystkie sale wyposażone w tablice interaktywne lub projektory,
 • 3 mobilne pracownie z tabletami,
 • pracownie specjalistyczne, m.in. chemiczną i fizyczną,
 • bibliotekę z czytelnią interaktywną,
 • 3 sale gimnastyczne oraz salę do gimnastyki korekcyjnej,
 • nowoczesne, wielofunkcyjne boisko szkolne,
 • miasteczko ruchu rowerowego wraz z grami nawierzchniowymi - podwórkowymi,
 • plac zabaw dla najmłodszych,
 • główną salę świetlicową i kilka dodatkowych,
 • małą aulę na 100 miejsc,
 • dużą aulę konferencyjno-widowiskową na 350 miejsc,
 • monitoring.


Szkoła oferuje:

 • opiekę świetlicową,
 • zajęcia z rytmiki w klasach 1-3 i w oddziale przedszkolnym,
 • zajęcia z logopedą,
 • wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego,
 • opiekę medyczną,
 • obiady w szkolnej stołówce,
 • zajęcia na basenie,
 • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami squasha.


Szkoła uczestniczy w:

 • ogólnopolskim, prozdrowotnym "Programie dla szkół" - warzywa i owoce, mleko i produkty mleczne,
 • ministerialnych programach: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna,
 • szkolnym programie sportowym: Sport i zdrowie.


Zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia artystyczne – teatralne, wokalne, taneczne, plastyczne,
 • zajęcia redakcyjne w ramach szkolnej gazetki RejZetka,
 • spotkania w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań: polonistycznym, matematycznym, języka angielskiego, przyrodniczym, historycznym, ekologicznym, komputerowym, biblijnym i innych,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia z nauki programowania dla najmłodszych 1-3 (Ozoboty, Geniboty)
 • zajęcia z robotyki dla uczniów klas 4-5 (LEGO WeDo) oraz starszych 6-7 (LEGO Mindstorms),
 • zajęcia z projektowania i druku 3D oraz grawerowania laserowego dla uczniów klas 6-7,
 • zajęcia w ramach Szkolnych Klubów Sportowych,
 • wycieczki ze Szkolnym Kołem Turystycznym.


Szkoła współpracuje również ze Związkiem Harcerstwa Polskiego - z Drużyną Harcerską „HALNY”.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
KLASY OGÓLNODOSTĘPNE Ilość planowanych klas pierwszych: 4 96

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 128; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 477;